Доступ до публічної інформації

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» у Приватному вищому навчальному закладі «Деснянський економіко-правовий коледж при Міжрегіональній Академії управління персоналом»

Сертифікат ПРАВО

Сертифікат ФІНАНСИ

Сертифікат МЕНЕДЖМЕНТ

СТАТУТ

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Кадровий склад Приватного вищого навчального закладу «Деснянський економіко-правовий коледж при Міжрегіональній Академії управління персоналом» згідно з ліцензійними умовами

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ПВНЗ "Деснянський економіко-правовий коледж при Міжрегіональній Академії управління персоналом"