Спеціальності і терміни навчання

ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий коледж при МАУП» запрошує на навчання в 2024 році
на 1 або 2 курс денної форми здобуття освіти на базі 9 класів, 11 класів, освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями:

Код спеціальності Назва спеціальності Термін навчання

081

Право 3 роки 10 місяців
072 Фінанси, банківська справа ,
страхування та фондовий ринок
2 роки 10 місяців
073 Менеджмент 3 роки 6 місяців
231 Соціальна робота 2 роки 10 місяців