Спеціальності і терміни навчання

Коледж готує фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальностями:

Спеціальність
(напрям підготовки)

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання (на базі 11-х класів)

081

Право

3 р.10 міс.

2 р. 10 міс.

072

Фінанси, банківська справа та страхування

2 р. 10 міс.

1 р. 10 міс.

073

Менеджмент

3 р. 6 міс.

2 р. 6 міс.

231

Соціальна робота

2 р. 10 міс.