Спеціальності

Коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями:

ПІСЛЯ 9 КЛАСІВ

Шифр і назва спеціальності Форма навчання Термін навчання
1 072
Фінанси, банківська справа та
страхування
денна  3 роки
2 073
Менеджмент
денна  3 р. 6 міс.
3 081
Право
денна  4 роки
4 231
Соціальна робота
денна   3 роки


ПІСЛЯ 11 КЛАСІВ

Шифр і назва спеціальності Форма навчання Термін навчання
1 5.03050801
Фінанси і кредит
денна 2 роки
2 5.13010101
Соціальна робота
денна 2 роки
3 5.03060101
Організація виробництва
денна 2 р. 6 міс.
4 5.03040101
Правознавство
денна   3 роки