Позанавчальна робота

Позанавчальна робота

Виховна робота в коледжі знаходиться на одній сходинці з навчальним процесом.  Пріоритетним завданням викладачів та адміністрації коледжу є формування та подальший розвиток інтелектуальних здібностей та наукового світогляду студентів, але поряд з цим потрібно приділяти значну увагу розвитку моральних якостей свідомої особистості з громадянською позицією, вихованню патріотизму і збереженню психологічного та фізичного здоров’я вихованців. Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», Конституція України це фундамент, на якому побудований наш науково-виховний процес.

Мета роботи педагогічного колективу полягає у створенні сприятливих психолого-педагогічних умов для розвитку особистості, самоствердження та розкриття здібностей кожного студента; формування моральних смислів і духовних орієнтирів; організація соціально значущої творчої діяльності студентів.

Для досягнення поставлених завдань та цілей розробляється план заходів з виховної роботи. Основою для планування виховної роботи на рік є такі принципи виховання:

Основними напрямами виховної роботи є: