Шановні студенти Деснянського економіко-правового коледжу при МАУП!

Для протидії поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в країні, освітній процес у коледжі переведено на дистанційну форму навчання з 31січня 2022 року. У ПВНЗ «Деснянський економіко-правовий коледж при МАУП» організовано спільну діяльність студентів і викладачів по дистанційному вивченню навчального матеріалу відповідно до розкладу занять на ІІ семестр 2021/2022 навчального року.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекція, семінарське заняття, практичне заняття і консультації викладача, які передбачають онлайн-зустрічі, Zoom-конференції та на платформі Moodle.

Налагоджено двосторонній зв'язок між викладачами та студентами для контролю та оцінювання виконаних завдань, з використанням таких інформаційних ресурсів, як Moodle.

Для обміну інформацією також використовується Viber, Moodle та електронна пошта.

Завдання для самостійної роботи студентів розміщено на платформі Moodle http://do.iapm.edu.ua.

 

До уваги студентів ІІ курсу!

Під час карантину проходити підготовку до ЗНО Ви можете на відкритій безкоштовній освітній платформі https://prometheus.org.ua/.

Українська мова та література

 https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+UKR101+2017_T1/about

Математика

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAUKMA+ZNO_Math_101+2019_T3/about

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+MATH101+2017_T1/about

Англійська мова

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAUKMA+ZNO_Eng_101+2019_T3/about

Історія України

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+HISTORY101+2017_T1/about