Документи для вступу

Для вступу до Коледжу необхідно подати такі документи:

1) заява на ім’я директора про вступ до Коледжу (у паперовій формі, із зазначенням спеціальності та форми навчання). Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених у п. 1 розділу VII Умов прийому в 2018 році випадках)»

2) документ, що посвідчує особу (паспорт у формі ID картки), свідоцтва про народження приймаються лише в осіб, яким виповнилось 14 років після 1 травня 2018 року (копія);

3) свідоцтво про базову середню освіту – для випускників 9-их класів; атестат про повну загальну середню освіту – для випускників 11-их класів;

4) копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2016, 2017 та 2018 років з усіх предметів, крім іноземної мови, з якої приймаються лише сертифікати 2018 року;

5) чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

6) ідентифікаційний код абітурієнта (копія);

7) паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків (копії).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

1) документа, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 року);

2) військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

3) документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

4) сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

5) документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.