Структурні підрозділи

СТРУКТУРА
«Д Е С Н Я Н С Ь К ОГО   Е К О Н О М І К О – П Р А В О В ОГО  К О Л Е Д ЖУ
при  МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»