КОРИСНІ ПОРАДИ ВІД ФІНАНСИСТІВ

КОРИСНІ ПОРАДИ ВІД ФІНАНСИСТІВ

З розвитком економіки країни все більш виникає потреба в фахівцях фінансово-економічного спрямування. Жодна фірма, організація, підприємство тощо, не обходиться без фінансистів та бухгалтерів. Це дуже затребувані спеціалісти. На фінансистів покладаються дуже складні та важливі обов'язки, а саме - контроль за всіма грошовими потоками підприємства. Його діяльність спрямована на ефективне вкладення фінансового капіталу та контроль за прихідною і вихідною частинами бюджету підприємства, він бере безпосередню участь в укладанні договорів з партнерами та в діяльності щодо юридичного захисту власних прав та прав компанії. У сферу інтересів сучасного фінансиста входить увесь без винятку рух грошових коштів: інвестиції, кредитування, транзакції, стягування боргів і так далі.

Це має бути людина з аналітичним та математичним складом розуму, уважна і комунікабельна, з діловим хистом та організаторськими здібностями. Ця професія потребує від працівників організованості, відповідальності та дисциплінованості, вміння знаходити «спільну мову» з оточуючими людьми.

Спеціаліст цієї сфери повинен аналізувати фінансову діяльність своєї фірми та конкурентів, розробляти стратегію розвитку підприємства, вміти планувати та прогнозувати розподілення коштів та їх вкладання.

Виходячи з цього, робимо висновок, що фахівець фінансової структури є вкрай важливим для суспільства і потребує залучення спеціалістів, які прагнуть вчитися і приносити користь іншими людьми.

Дана професія вимагає від майбутніх фахівців знань з математики, тобто  повинні бути здібності до вивчення точних наук та реалізації цих знань у спеціальних  комп’ютерних програмах, вміння аналізувати великий обсяг інформації і логічно мислити. Навчальна дисципліна "Фінанси" пов'язана з іншими дисциплінами економічного циклу: "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Менеджмент", "Основи правознавства", "Фінансовий облік", "Бюджетна система", "Страхування", "Податкова система", "Економіка підприємств", "Фінанси підприємств", "Фінансовий ринок" "Маркетинг", "Бухгалтерській облік", та ін. Фінансисти  постійно вивчають ринки збуту, його тенденції, стратегії конкурентів, а також здійснюють аналіз господарсько-фінансової ситуації у власній компанії з метою підтримки і збільшення доходів. Ці дисципліни є фундаментом для реалізації отриманих знань на практиці, дають змогу оволодіти методами управління фінансами підприємств, управляти коштами фондів страхування; знати сучасну систему оподаткування, проводити вартісну оцінку бізнесу, складати та аналізувати інвестиційні проекти.

Випускник спеціальності може займати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному, маркетинговому відділах підприємств, комерційних організаціях, в акціонерних товариствах, інвестиційних фондах і компаніях, комерційних банках, державних фінансових органах, займати посаду провідного спеціаліста страхової компанії. Інший вид діяльності майбутніх випускників – це банківська, біржова та страхова сфера.

Якщо Вас приваблює розподіляти не тільки власні кошти, а й планувати та формувати капітали інших (організацій, фірм тощо), стежити за економікою України та світу, то Ви на правильному шляху до вибору спеціальності.

Для вступу до коледжу радимо майбутнім студентам приділити значну увагу точним наукам, правознавству, інформатиці, українській мові та іноземним мовам.