Спеціальності9

Готуємо майбутніх працівників за такими спеціальностями:

Освітньо-професійний ступень: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань Спеціальність Денна
форма навчання
Заочна
форма навчання
1 Управління та адміністрування Фінанси, банківська справа та страхування денна заочна
2 Управління та адміністрування Менеджмент денна заочна
3 Право Право денна заочна
4 Соціальна робота Соціальна робота денна заочна

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Метою підготовки фахівців в області фінансів і кредиту є формування професійних навиків у сфері організації і функціонування фінансової системи, банківської системи, страхування, податків і оподаткування, управління фінансами фірми.

Економіст за фахом "Фінанси, банківська справа та страхування” готується до професійної роботи у фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів; банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності, на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.

Спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування” надає комплекс знань в області державних і муніципальних фінансів, банківської і страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу.

Посади, які може займати фахівець за спеціальністю