Спеціальності7

Готуємо майбутніх працівників за такими спеціальностями:

Освітньо-професійний ступень: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань Спеціальність Денна
форма навчання
Заочна
форма навчання
1 Управління та адміністрування Фінанси, банківська справа та страхування денна заочна
2 Управління та адміністрування Менеджмент денна заочна
3 Право Право денна заочна
4 Соціальна робота Соціальна робота денна заочна

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Молодший спеціаліст із спеціальності «Менеджмент» здійснює оперативне управління первинним виробничим підрозділом (бригада, зміна, дільниця) і повинен бути готовим до первинних видів діяльності, які виділяються у відповідності до їх призначення і місця в системі управління (планування, організація, аналіз і контроль, маркетинг, мотивація) і на первинних посадах низового управлінського персоналу вирішує конкретні проблеми в реалізації технологічних, соціально-виробничих і соціально-побутових завдань

 

Посади, які може займати фахівець:

·фахівця з виробничого менеджменту;

·диспетчер виробництва;

·майстер виробничої дільниці;

·технік з праці;

·референт з основної діяльності;

·інспектор з кадрів;

·диспетчер з випуску готової продукції та інші.