Спеціальності6

Готуємо майбутніх працівників за такими спеціальностями:

Освітньо-професійний ступень: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань Спеціальність Денна
форма навчання
Заочна
форма навчання
1 Управління та адміністрування Фінанси, банківська справа та страхування денна заочна
2 Управління та адміністрування Менеджмент денна заочна
3 Право Право денна заочна
4 Соціальна робота Соціальна робота денна заочна

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПРАВО»

 Фахівець-правознавець - це професіонал в області господарсько-правової, кримінальної, судової, адміністративної діяльності в організаціях і установах різних форм власності, органах державної влади, управління і правоохоронних органах, а також у наукових і навчальних закладах.

Рівень професійних завдань, котрі вирішуватимуться спеціалістом із права, обумовлюється необхідністю забезпечення потреб юридичної практики, а також його академічною та професійною мобільністю, можливістю отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.

Посади, які може займати фахівець за спеціальністю