Спеціальності3

Готуємо майбутніх працівників за такими спеціальностями:

Освітньо-професійний ступень: фаховий молодший бакалавр

Галузь знань Спеціальність Денна
форма навчання
Заочна
форма навчання
1 Управління та адміністрування Фінанси, банківська справа та страхування денна заочна
2 Управління та адміністрування Менеджмент денна заочна
3 Право Право денна заочна
4 Соціальна робота Соціальна робота денна заочна

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Фахівці соціальної роботи – це, передусім, фахівці в галузі соціального управління. Їх призначення – сприяти розв’язанню проблем суспільства, допомагати людям, які перебувають у складних життєвих обставинах: малозабезпеченим, інвалідам, безробітним, сиротам.

Фахівці соціальної роботи також  досліджують соціальне становище, визначають проблеми громади, сім’ї або окремої людини, створюють проект вирішення проблеми і реалізують заходи, необхідні для її розв’язання.

.

 Посади, які може займати фахівець: